Szybki kontakt:

biuro@pipk.com.pl 22 230 22 73

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Opłaty likwidacyjne

Pomagamy w odzyskaniu tzw. opłat likwidacyjnych, pobieranych przez zakłady ubezpieczeniowe przy wcześniejszym rozwiązaniu polisy ubezpieczeniowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. UFK).

Zajmujemy się zarówno trwającymi jak i już rozwiązanymi polisami.

Bezpłatnie analizujemy sprawy i informujemy o kwocie możliwej do odzyskania, procedurze postępowania i szansach na sukces.

Masz pytania?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Instytut Pomocy Konsumentom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PIPK”), która to spółka jest administratorem danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz na powierzenie moich danych osobowych w tym celu podmiotom wykonującym usługi na rzecz PIPK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. PIPK zapewnia dostęp do treści swoich danych oraz umożliwia ich poprawianie.