Szybki kontakt:

biuro@pipk.com.pl 22 230 22 73

Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

GetBack

Dochodzenie roszczeń z tyt. nabycia obligacji GetBack S.A. i spółek powiązanych

Obligacje Getback S.A. oferowane przez Idea Bank

Prezes UOKIK uznał działania Idea Bank S.A. związane ze sprzedażą obligacji Getback S.A. za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK jest nieprawomocna.

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika, że Idea Bank nie informował o ryzyku związanym z nabyciem obligacji i nie przeprowadzał oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych, a w konsekwencji proponował konsumentom produkt niedostosowany do poziomu ich wiedzy, doświadczenia, sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.

Mając na względzie aktualną sytuację finansową Getback S.A. oraz fakt niewywiązywania się ze zobowiązań wobec obligatariuszy, w celu odzyskania zainwestowanych środków w przypadku nabycia obligacji za pośrednictwem Idea Banku lub Noble Banku rekomendujemy wystąpienie z roszczeniem o zapłatę przeciwko bankowi.

W celu uzyskania informacji w zakresie możliwości skierowania roszczeń przeciwko Idea Bank zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Masz pytania?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Instytut Pomocy Konsumentom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PIPK”), która to spółka jest administratorem danych osobowych, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz na powierzenie moich danych osobowych w tym celu podmiotom wykonującym usługi na rzecz PIPK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. PIPK zapewnia dostęp do treści swoich danych oraz umożliwia ich poprawianie.