Szybki kontakt:

biuro@pipk.com.pl 22 230 22 73

Ekspert radzi, jak krok po kroku sprawdzić, czy FIZ AN dobrze zarządza naszymi aktywami

Wróć na poprzednią stronę

Na rynku coraz częściej pojawiają się sygnały o kłopotach osób, które zainwestowały w fundusze aktywów niepublicznych. Już kilka tego typu instytucji przestało wypłacać środki lub zredukowało wypłaty nawet o 90 proc. Występują również nieprawidłowości w zarządzaniu lub wycenie aktywów. Dlatego trzeba zachować czujność. Jak to zrobić?

Pierwszym alarmem jest przedłużający się okres bez wyceny aktywów. Wówczas uczestnik funduszu może powiadomić o tym KNF. Ponadto ma prawo żądać udostępnienia mu rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. Jednak kluczową rolę w procesie kontroli ma rada inwestorów oraz bank depozytariusz. W przypadku uchybień każdy uczestnik może wystosować roszczenie przeciwko zarządzającemu funduszami towarzystwu.

cały artykuł: https://www.money.pl/gospodarka/ekspert-radzi-jak-krok-po-kroku-sprawdzic-czy-fiz-an-dobrze-zarzadza-naszymi-aktywami-6558630469056641a.html?fbclid=IwAR2ImwB1DZ4g7OQ8XVwmzRqj7XnN7rAKGYk_wwx-oKHN4_Tg207NyW8LZvY