Szybki kontakt:

biuro@pipk.com.pl 22 230 22 73

Czarne chmury nad inwestorami FIZ AN. KNF: Nakładamy kary. Trwają kontrole

Wróć na poprzednią stronę

Na rynku pojawiają się sygnały o możliwych kłopotach inwestorów, którzy wybrali fundusze zarządzające aktywami niepublicznymi. Mówi się, że już teraz kilka tego typu podmiotów przestało wypłacać środki lub poważnie zredukowało wypłaty, bo nawet o 98 proc.

Występują też nieprawidłowości w zarządzaniu lub wycenie aktywów. Przez to w niedługim czasie sytuacja może się mocno skomplikować. Do UKNF docierają skargi związane z tego typu uchybieniami. W ciągu dwóch ostatnich lat wymierzono 8 kar pieniężnych za naruszenia związane z FIZ. Najwyższa wyniosła 3,5 mln zł. Kary dotyczą także depozytariuszy funduszy aktywów niepublicznych.

Fundusze pod lupą

Wkrótce inwestorzy mogą mieć poważne problemy. Takie opinie pojawiają się na rynku w kontekście funduszy, które zarządzają aktywami niepublicznymi. Jak wyjaśnia Krzysztof Michrowski, makler papierów wartościowych, wspólnik Kancelarii MBM Legal, one lokują co najmniej 80 proc. wartości swoich aktywów w rzeczy inne niż papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Natomiast najczęściej spotykaną formułą funduszu aktywów niepublicznych jest fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). Ekspert zaznacza, że aktywami są tam w większości instrumenty nienotowane na rynku regulowanym. Zatem bardzo istotną rolę w procesie kontroli wyceny pełni bank depozytariusz.

Do UKNF wpływają zgłoszenia ws. funduszy, które zarządzają aktywami niepublicznymi i dotyczą różnych obszarów działalności operacyjnej. Wskazanie ich dokładnej liczby jest niemożliwe z uwagi na brak precyzji w opisie poszczególnych skarg. Jednocześnie szczegółowe dane dotyczące konkretnych podmiotów nie są podawane do publicznej wiadomości. Dzieje się tak ze względu na tajemnicę zawodową wynikającą z ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – mówi Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF.

Cały artykuł: https://www.money.pl/gospodarka/czarne-chmury-nad-inwestorami-fiz-an-knf-nakladamy-kary-trwaja-kontrole-6533069573539457a.html